Wij vergaderen één keer per 4 á 6 weken met alle leden. Deze centrale vergaderingen zijn niet openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Rond het samenstellen van een advies of bij de voorbereiding van activiteiten wordt in kleinere teams gewerkt, buiten de centrale vergaderingen om.