Meer dan een eeuw hebben de boeren in het gebied 'De Oldematen' gezwoegd en gezweet. De veldschuur, gebruikt als onderkomen voor het vee, raakte in de vorige eeuw in verval en verdween in de zeventiger jaren uit het gebied. Alleen de funderingen bleven achter.

In 2005 is de veldschuur herbouwd en doet nu dienst als een educatief informatiecentrum voor natuur, cultuur, historie en archeologie van het gebied. Door samen te werken met regionaal actieve groepen op de vier genoemde terreinen, biedt het een breed aanbod op recreatief gebied.

Veldschuur Bid en Werk, Wijkweg 2, Rouveen

Aanvullende info

Veldschuur 'Bid en Werk'
Wijkweg 2
7954 HP Rouveen
(038) 477 27 34

Zie voor informatie over openingstijden en activiteiten: www.veldschuur.net.