De Rijksoverheid heeft zich als doel gesteld dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Van verwarmen met aardgas gaan we over op verwarmen met hernieuwbare, groene, duurzame warmtebronnen. Deze omschakeling wordt ook wel de ‘warmtetransitie’ genoemd. Iedere gemeente is verplicht om een plan op te stellen waarin zijn beschrijven wat zij gaan doen om deze warmtetransitie te versnellen. Dit plan wordt de Transitievisie Warmte genoemd.

Op 8 maart 2022(externe link) heeft de gemeenteraad de Transitie Visie Warmte van Staphorst vastgesteld. In dit plan kiest de gemeente Staphorst er voor om door gerichte en pragmatische stappen over te gaan op hernieuwbare warmtebronnen aan de hand van natuurlijke momenten. Hierbij gaan we eerst het verbruik verminderen en vervolgens inzetten op duurzame warmtebronnen. Het verbruik verminderen doen we door te isoleren en te besparen. Daarnaast stimuleren we hybride warmtepompen: een tussenoplossing die vooral op elektriciteit werkt, maar nog een klein beetje gas gebruikt. Hierdoor kunnen de het gasverbruik al een flink stuk verminderen. Daarna gaan we helemaal over op duurzame warmtebronnen.

Onlineversie Transitievisie Warmte(externe link)