Vragen over verkeersveiligheid worden behandeld in het Team Verkeersadvisering (TVa) van de gemeente.

De TVa bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van de politie;
  • een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Staphorst;
  • gemeentelijke verkeersambtenaren;
  • beleidsmedewerker en toezichthouder APV;
  • beleidsmedewerker ruimtelijke ordening;
  • twee beleidsmedewerkers verkeer en vervoer;
  • secretariële ondersteuning.

De commissie vergadert enkele keren per jaar. Wanneer nodig rapporteert TVa aan het college.