Wat is het?

Wanneer u voor het eerst een huis koopt, kan dat een forse investering zijn. Om u bij de financiering te ondersteunen biedt de gemeente Staphorst een starterslening aan. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch dankzij een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek en daarmee een aanvulling op uw eerste hypotheek. Het overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt lenen.

Wat moet ik doen?

Stappenplan voor het aanvragen van een Starterslening:

 1. Oriënteren op een woning en controleren of de situatie en woning voldoen aan de voorwaarden en eisen zoals aangegeven in de Verordening Starterslening(externe link) en op www.svn.nl(externe link).
 2. Het Verzoekformulier Starterslening (onderaan deze pagina) downloaden of afhalen bij Publieksbalie Omgevingsplein in het gemeentehuis.
 3. Indienen van een ingevuld en getekend verzoekformulier bij de gemeente, inclusief bijbehorende documenten.
 4. De gemeente controleert de gegevens en verstrekt bij het voldoen aan de gemeentelijke eisen een toewijzingsbrief.
 5. Vanaf hier loopt het proces via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). U kunt via 'Mijn SVn' een verzoek indienen voor het aanvragen van een Starterslening. Volg hiervoor de stappen zoals die in de toewijzingsbrief beschreven zijn. Bij de aanvraag van de lening voegt u de gemeentelijke toewijzing toe aan de aanvraag. De SVn kan in de procedure vragen om aanvullende gegevens.
 6. De aanvrager volgt de status van de aanvraag via 'Mijn SVn'. Van de SVn ontvangt de aanvrager vervolgens een offerte voor de Starterslening.

Wat heb ik nodig?

U heeft een toewijzingsbrief van de gemeente nodig om bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) een starterslening aan te kunnen vragen. Voor het afgeven van de toewijzingsbrief heeft de gemeente een aantal voorwaarden opgesteld. Wanneer u gezamenlijk een woning koopt gelden de voorwaarden voor u beiden.

Voorwaarden

 • De hypotheek wordt verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
 • U bent minimaal 18 jaar en maximaal 40 jaar oud.
 • U bent verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent in Nederland woonachtig en woont minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning of wooneenheid, of u bent minimaal een jaar inwonend.
 • U heeft niet eerder een woning gekocht of verkregen.
 • U koopt een woning in de gemeente Staphorst:
  • het betreft een bestaande woning (met uitzondering van een recreatiewoning en een woning die verkocht wordt door een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger) met een maximale koopprijs van € 225.000,-;
  • óf het betreft een nieuwbouwwoning, die na het gereedmelden door de gemeente niet bewoond is geweest en minimaal één jaar te koop heeft gestaan (met uitzondering van een recreatiewoning en een woning die verkocht worden door een woningcorporatie), met een maximale koopprijs van € 225.000,-.

Zie voor meer informatie en de voorwaarden de Verordening Starterslening(externe link) en de website www.svn.nl(externe link), of neem contact op met de medewerker Volkshuisvesting, telefoonnummer (0522) 467 467.