De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Bestuur Adviesraad Sociaal Domein Staphorst

Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein Staphorst vergadert één keer per 4 á 6 weken met alle leden. Deze centrale vergaderingen zijn niet openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Rond het samenstellen van een advies of bij de voorbereiding van activiteiten wordt in kleinere teams gewerkt buiten de centrale vergaderingen om.

Verordening

In de Verordening Adviesraad Sociaal Domein(externe link) leest u onder andere meer over het doel, de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst.