Functie:

  • Fractievoorzitter en raadslid SGP

Nevenfuncties:

  • Zelfstandig ondernemer in de automotive branche (bezoldigd)

E-mailadres:

In het dagelijks leven werk ik in de autowereld. Die sector is divers en verandert snel. Tussen de roffelende dieselauto’s zoeven stille elektrische motoren. Voor de mensen die ermee werken zijn die verschillen een uitdaging en een kans voor ons gezamenlijke doel: Dat mensen zich kunnen verplaatsen.

Net als de autowereld verandert onze maatschappij snel. Als inwoners met verschillende achtergronden en persoonlijkheden hebben we om te gaan met de uitdagingen van onze tijd. Al hebben we ieder onze eigen belangen en wensen, onze kracht ligt in onze gezamenlijke doel: samen Staphorst vooruithelpen.

Ik mag al enige jaren raadslid zijn. Vanuit de portefeuille Sociaal Domein werkte ik in de vorige periode vaak voor en met jongeren aan onze gemeenschap. Met hen blijven werken aan een Staphorst voor volgende generaties geeft me uitdaging en energie.

Maar ik kan dat werk niet alleen. De dichter van het Wilhelmus schreef het al: “Maar de Heer van hierboven, die alle ding regeert.” Voor mij is het een opdracht om in dat besef het politieke ambt te vervullen. Mijn wens is dat we ons schild en vertrouwen mogen stellen op God onze Heer.