Wees goed voorbereid op een noodsituatie. Want hulpdiensten zijn er echter niet direct wanneer er iets gebeurt.

Iedereen is tot op een bepaalde hoogte ook zelf verantwoordelijk voor een veilig leven. Bekijk daarom de risicokaart, met antwoorden op de vragen:

  • Hoe kun je je eigen veiligheid vergroten?
  • Waar vind je informatie bij een noodsituatie?
  • Wat zijn de belangrijke telefoonnummers en websites?