Wat is het?

U betaalt mee aan de zorgplicht van de gemeente voor het beheer van afvalwater, grondwater en hemelwater.

U krijgt een aanslag rioolheffing als uw perceel water aanbiedt aan gemeentelijke voorzieningen.

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een perceel.

Hoe werkt het?

U betaalt een vast bedrag per jaar. We gaan ervan uit dat u het hele jaar in de gemeente woont.

Verhuizing

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Laat u zich dan inschrijven in uw nieuwe gemeente. U krijgt automatisch een vermindering toegestuurd.

Verhuist u binnen de gemeente? En gaat u niet bij iemand inwonen? Dan betaalt u de hele aanslag. Gaat u wel bij iemand inwonen? Dan krijgt u automatisch een vermindering toegestuurd.

Bedrijven

Bij bedrijven hangt de hoogte van de aanslag af van het aantal kubieke meter (m3) water dat vorig jaar is verbruikt bij Vitens (zogenaamd grootverbruik).

Wat kost het?

 20232022
Woningen€ 208,00€ 208,00
Niet (in hoofdzaak) woningen:  
  • 0 t/m 500 m3
€ 208,00€ 208,00
  • 501 t/m 750 m3
€ 265,00€ 265,00
  • 751 t/m 1.000 m3
€ 330,00€ 330,00
  • per elke 100 m3, of een gedeelte boven 1.000 m3
€ 17,00€ 17,00
Percelen die alleen hemelwater of grondwater aanbieden0,142% van WOZ-waarde met een maximum van € 208,000,142% van WOZ-waarde met een maximum van € 208,00

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater