Er is een gemeentelijke opvang voor Oekraïners aan de Staphorster Kerkweg 50. De toewijzing van de opvangplekken verloopt centraal via het Regionaal Coördinatiepunt Vluchtelingenspreiding (RCVS) dat is ondergebracht bij de Veiligheidsregio.

Meestal wordt er Engels gesproken. Mocht u gebruik willen maken van een tolk geef dit dan aan bij de locatieleider.

Huisregels

Om het verblijf voor iedereen prettig te houden hebben wij regels waaraan iedereen zich moet houden. U moet altijd de instructies van onze medewerkers volgen en zich houden aan de regels. In het geval van crimineel gedrag of vermoeden van het plegen van strafbare feiten, zullen we ons tot de politie wenden.

Locatie Staphorster Kerkweg 50 te Staphorst

De locatie is bedoeld voor u en uw gezin. Het is verboden om andere mensen op deze locatie te laten wonen. U mag geen wijzigingen aanbrengen in de locatie of in de meubilair. Heeft u iets beschadigd? Meld dit bij de locatiemanager.

Keuken/Eetzaal

Op het whiteboard in de centrale hal hangt een rooster om u in te schrijven voor het gebruik van de keuken. U wordt gevraagd in gezamenlijk overleg een rooster te maken voor het gebruik van de keuken om uw eten te bereiden. Kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken verblijven. Na gebruik van de keuken laat u de keuken schoon en opgeruimd achter. Alle spullen moeten na gebruik worden afgewassen. Afval moet in de daar voor bestemde container.

Schoonmaak

U moet zelf zorgdragen voor het schoonhouden van uw kamer. Voor het schoonhouden en opruimen van de gezamenlijke ruimten en gangen wordt een rooster gemaakt. Dit rooster hangt op het whiteboard in de centrale hal waarop u zich moet inschrijven. Samen bent u verantwoordelijk voor een schone en opgeruimde locatie. Afval moet in de daarvoor bestemde container.

Wasunit

Graag douche en toilet schoon achterlaten na gebruik.  De doucheruimten zijn op kamernummer ingedeeld. De toiletruimten zijn gescheiden mannen/vrouwen. Er is een wasmachine en droger aanwezig voor het wassen van uw kleding. U moet zelf zorgdragen voor uw eigen was.

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden wat niet van u is? Geef het door aan de locatiemanager. We zullen ons best doen om het aan de rechtmatig eigenaar te overhandigen.

Bezoek

Bezoek is toegestaan mitst dit van te voren is gemeld bij een van de medewerkers op de locatie. Bezoekers zijn toegestaan tussen 8.00 – 22.00 uur. Wilt u buiten deze uren bezoek ontvangen? Dit kan alleen in overleg met de locatiemanager. Bezoekers moeten zich houden aan de huisregels.

Kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van uw kinderen. Als uw kinderen niet naar school of de kinderopvang gaan, bent u verantwoordelijk voor het toezicht op uw kinderen.

Huisdieren

Huisdieren zijn helaas niet welkom. De organisatie ‘Hulp voor dieren uit Oekraïne’ biedt u aan om gebruik te maken van een gastgezin in Nederland voor de opvang van uw huisdier.

Discriminatie, vervolging en geweld

Iedereen op de locatie is gelijk, ongeacht geslacht, ras of godsdienst. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet stelt dat discriminatie verboden is. Discriminatie op kenmerken van religie, overtuigingen, politieke voorkeuren, rassen, geslacht, seksuele geaardheid of andere functies zijn niet toegestaan. Elke vorm van agressie en geweld tegen anderen zijn verboden in Nederland en worden gestraft.

Als u slachtoffer bent geworden van agressie, geweld of crimineel seksueel gedrag, raden we aan dit door te geven bij de  politie. Heeft u hulp nodig, kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek dit met een van de medewerkers. Dan wordt de beste oplossing gezocht. Wij verwerken de informatie die u ons vertrouwelijk biedt. We zijn serieus over uw veiligheid. Ga voor meer informatie naar de website Veilig Thuis.

Drugs, alcohol, wapens en illegale handel

Het  is ten strengste verboden om  drugs/verdovende middelen te verkopen of te nuttigen op de locatie of het terrein. Wapen, opslag van wapens en wapenhandel is verboden.

Roken en brandvoorschriften

Voor uw eigen veiligheid en veiligheid van andere mensen worden de volgende brandvoorschriften gebruikt. Binnenshuis mag u niet roken. Ook mag er geen open vuur zijn zoals kaarsen, aromatische letters, olielampen, enzovoort. U kunt alleen koken op de geïnstalleerde platen in keuken.  Bij het koken moet u altijd voorzichtig zijn.

Het is ten strengste verboden om een ​​branddetector te plakken. Er moet geen brandalarm worden ingeschakeld als er geen branden zijn. Als er een brand is, moet je onbelemmerd kunnen ontsnappen. Daarom moeten gangpaden altijd vrij zijn. Wanneer het brandalarm afgaat, verlaat het gebouw onmiddellijk en wacht op het plein voor de locatie. Volg vervolgens de instructies van een van onze medewerkers op.  Plaats geen voorwerpen voor de vluchtroute. Bewaar geen benzine, alcohol en andere ontvlambare stoffen in accommodatie.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van uw eigendom, zelfs als de schade wordt veroorzaakt door anderen. In geval van verdwijning of schade aan ons eigendom, zullen we dit aangeven bij de politie.

Rust en stilte

Vuurwerk, geluidsinstallaties, sirenes, toeters, luchthoorns, megafoons en andere middelen waar geluidsoverlast door ontstaat zijn verboden. Van 22.00 uur tot 7.00 uur moet het stil zijn, zodat iedereen rustig kan slapen.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijk met elkaar omgaan is belangrijk. Het is daarom  verboden om foto's, video of opnames van de accommodatie, de medewerkers en de bewoners, bezoekers en andere personen zonder toestemming te maken.

Alcohol

Alcoholische dranken mogen niet in het openbaar genuttigd worden en zijn verboden voor iedereen onder de 18 jaar.

Activiteiten

In de gemeente Staphorst worden veel activiteiten georganiseerd voor jongeren, volwassenen en ouderen. Ook zijn er veel vrijwilligers actief. Voor u als vluchteling uit Oekraïne en u verblijft in de opvanglocatie of in een gastgezin in onze gemeente is het van belang dat u een plezierige en zinvolle tijdsbesteding wordt aangeboden.

De Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en SAAM-Jongerenwerk zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dergelijke activiteiten.

Vervoer

Vervoer van en naar activiteiten of naar specifieke locaties in of in de nabije omgeving van Staphorst kan worden geregeld. In eerste instantie zijn fietsen beschikbaar zodat u zich zelf kunt verplaatsen. U kunt ook gebruik maken van het openbaar vervoer. Als aanvulling hierop beschikken wij over chauffeurs die vrijwilliger zijn en u kunnen vervoeren wanneer er geen ander geschikt vervoer beschikbaar is.

Vrijwilligersvacatures

U kunt ook vrijwilligerswerk in onze gemeente gaan doen. Dit draagt bij aan een zinvolle dagbesteding. SWS heeft een vrijwilligerscentrale met een vacaturebank; daar komt de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk samen. Maar er zijn ook veel te verrichten vrijwilligerstaken op de opvanglocatie.