Op woensdag weer een volle en drukke weekmarkt en scholen die weer zijn begonnen. De vakantie is voorbij en ons ‘normale’ leven is weer gestart. Maar ondertussen speelt er veel in onze samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de hoge energieprijzen, de stikstofdiscussie, de oorlog in Oekraïne of het overvolle Ter Apel. Onderwerpen die invloed hebben op ons allemaal.

Door de oorlog in Oekraïne vingen en vangen we samen vluchtelingen op. Ik ben nog steeds onder de indruk hoe we dit samen met elkaar handen en voeten hebben gegeven. Op dit moment worstelt het kabinet met de noodopvang van vluchtelingen in Ter Apel.  Voor deze on-Nederlandse situatie zijn ze naarstig op zoek naar oplossingen. Het kabinet roept hierbij de hulp in van de 26 Veiligheidsregio’s. Zo vangen de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland, waar de gemeente Staphorst onder valt, ook tijdelijk vluchtelingen op. In onze omliggende gemeenten zijn hiervoor sporthallen en andere gebouwen ingericht. Gemeente Zwolle heeft nu zelfs een drijvende locatie om onderdak te bieden.

De druk wordt steeds hoger en dat betekent dat ook Staphorst is gevraagd, net als alle andere gemeenten, om aan deze situatie een bijdrage te leveren. Het college kijkt op dit moment hoe we aan deze vraag invulling kunnen geven. Natuurlijk hoop ik dat we dit weer in de gezamenlijkheid kunnen oppakken, zoals we dit ook hebben gedaan voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dat we er samen de schouders onder zetten en zo laten zien waar Staphorst groot in is.

Burgemeester Jan ten Kate