Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Gebruikers van een bedrijfspand of andere niet-woningen betalen ook voor het gebruik onroerendezaakbelasting.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat kost het?

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.

Tarieven OZB
Jaar20242023
OZB W (woning) eigenaren0,1060%0,1072%
OZB NW (niet woning) eigenaren0,2359%0,2415%
OZB NW (niet woning) gebruik0,1978%0,1962%

Wat moet ik doen?

U ontvangt van ons automatisch een aanslagbiljet, hiervoor hoeft u niets te doen. Bent u het hiermee niet eens, neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

Meer informatie

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.