Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat kost het?

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.

Tarieven OZB
Jaar20232022
OZB W (woning) eigenaren0,1072%0,1067%
OZB NW (niet woning) eigenaren0,2415%0,2188%
OZB NW (niet woning) gebruik0,1962%0,1777%

Wat moet ik doen?

Bel ons als u het niet eens bent met de waarde of de aanslag. Wij nemen samen met u de gegevens door. Bij onjuistheden of wijzigingen passen wij de gegevens aan en ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Toch bezwaar maken

Vaak is het dus niet nodig om formeel bezwaar te maken. Mocht u hier toch voor kiezen, dan kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen.

Ook kunt u schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de gemeente Staphorst. Een eventuele machtiging graag bijvoegen. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.