Kleuteronderwijs

In Nederland kunnen kinderen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar is er leerplicht, kinderen moeten dan naar school. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen naar een reguliere basisschool die bij het kind en de ouder(s)/verzorger(s) past.

Basisonderwijs

Voor uw kinderen is onderwijs geregeld in de Willem de Zwijgerschool te Staphorst. Dit is het basisonderwijs bedoeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. Door het aanmeldformulier in te vullen kunt u uw kind aanmelden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar k.scherpenisse@pmstaphorst.nl.

Voortgezet onderwijs

Voor de groep 12-18 jaar is de internationale Schakelklas (ISK) in Zwolle de eerste ingang. Contact kan worden gelegd via administratieISK@landstede.nl. Bij de ISK vindt een intake plaats waarbij bepaald wordt waar precies de behoefte ligt, zodat maatwerk kan worden aangeboden.

Taalles voor volwassenen (klassikale lessen)

Elke woensdag 2 groepen in het Dienstencentrum Staphorst, Berkenlaan 1, Staphorst.  Nederlandse les voor Oekraïners (volwassenen) door Margriet van Gelder, NT2 docent.

  • groep 1 van 13.00 tot 14.15 uur
  • groep 2 van 14.30 tot 15.45 uur

Er is kinderopvang voor de kleintjes (zowel Nederlandse als Oekraïense moeders aanwezig). Nieuwe cursisten graag voor een eerste intake komen, op de dinsdagmorgen tijdens de inloop.

De taallessen die nu worden gegeven in de bibliotheek zijn niet bestemd voor u, er wordt een apart lesprogramma opgesteld.

Taalles voor volwassenen (online)

Via www.youtube.com(externe link) kunt u online de Nederlandse taal oefenen. Naast het online oefen zal er na de meivakantie gestart worden met taallessen. Zodra de data en tijdstip bekend zijn wordt het hier bekend gemaakt.