Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Extra informatie

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak. In onze gemeente biedt Carinova individuele en groepsgewijze ondersteuning aan. Ook zijn er mogelijkheden voor vrijwillige thuiszorg en buddyzorg.

Wilt u meer weten over mantelzorgondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Carinova:

Meer informatie over mantelzorg kunt u ook vinden bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

Respijtzorg

Om mantelzorgers te ontlasten kan ook vrijwillige thuiszorg ingezet worden. Dit is het inzetten van vrijwilligers bij mensen met dementie, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronisch zieken. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • gezelschap te bieden door middel van gesprek of kleine activiteit;
  • begeleiding bij het zwemmen, wandelen, fietsen, theater en filmbezoek;
  • oppassen, aanwezig zijn ter ontlasting van de mantelzorger.

Veel van de vragen zijn bedoeld om de mantelzorger te ontlasten of om van betekenis te zijn als mantelzorg en/of vrienden ontbreken.

Vrijwillige thuiszorg is ook een vorm van respijtzorg waarvoor geen indicatie nodig is. Vrijwillige thuiszorg wordt in de gemeente Staphorst uitgevoerd door Carinova mantelzorgondersteuning. Door de NPV afdeling Staphorst-Rouveen wordt vrijwillige thuishulp gegeven.

Meer weten? Kijk online op:

Geïndiceerde respijtzorg

Om mantelzorgers te ontlasten kan in bepaalde omstandigheden iemand voor een beperkte periode logeren in een instelling. Bijvoorbeeld in een gehandicapteninstelling, verpleeghuis of verzorgingshuis.

Als u meer wilt weten over geïndiceerde respijtzorg, dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

U hebt in de meeste gevallen geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Wel zijn er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer weten? Kijk online op:

Mantelzorgcompliment

De gemeente Staphorst waardeert de inzet door mantelzorgers. In november wordt hiervoor een financieel mantelzorgcompliment uitgedeeld.

Contact

Als u meer wilt weten over één van de onderwerpen op deze pagina, dan kunt u contact opnemen met Team Samenleving: