Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Staphorst handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'.

Klacht indienen over aanbestedingen