Wat is het?

Werkgevers:

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.

Werkzoekenden:

Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat je daardoor minder snel kunt werken. Of omdat je extra ondersteuning nodig hebt. De gemeente wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan een werkgever subsidie aanvragen bij de gemeente, de zogenaamde Loonkostensubsidie.

Hoe werkt het?

  • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
  • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
  • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.
  • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
  • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
  • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
  • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Contact

Wilt u meer weten over loonkostensubsidie? Neem dan contact op met Team Samenleving: