Wat is het?

Als u met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning woont, is de kostendelersnorm van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De gemeente bepaalt of de kostendelersnorm voor u geldt.

Hoe werkt het?

De gemeente berekent aan de hand van een formule wat uw norm is. Hoe meer mensen bij u in de woning hun hoofdverblijf hebben, hoe lager de norm.

De volgende personen tellen niet mee voor het aantal mensen waarmee u uw woning deelt:

  • personen tot 27 jaar
  • mensen die bij u in de woning wonen en daar een commerciële huur voor betalen (bijvoorbeeld een huurder of kostganger)
  • studenten

In de volgende gevallen is de kostendelersnorm niet op u van toepassing:

  • u bent gehuwd
  • uw partner heeft ook recht op bijstand
  • u deelt uw woning alleen met uw echtgenoot