Wat is het?

Ouders krijgen hulp bij praktische opvoedvragen zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het programma Boekenbas en de gezinsnetwerken (Family Factory). Deze vormen van hulp noemen we vrij toegankelijke hulp en ondersteuning. Op basis van inschatting van de problematiek wordt bepaald welke begeleiding het meest passend en effectief is. Deze beoordeling wordt niet alleen bij de start gedaan, maar is een continu proces.

Hoe werkt het?

Er zijn binnen onze gemeente een aantal voorzieningen die we in kunnen zetten.

Groepsaanbod

Onze partners in de gemeente bieden diverse groepstrainingen aan. Zo is er bijvoorbeeld het Meidenwerk en weerbaarheidstrainingen.

Inzet 0-4 jaar

Soms is een preventief traject voor kinderen in de doelgroep 0 - 4 jaar nodig, zoals ‘oog voor je baby’. In dit soort situaties is de problematiek nog niet zodanig ernstig dat er een apart hulpverleningstraject voor moet worden ingezet, maar kan een preventief traject juist heel effectief zijn om de problemen in de toekomst te voorkomen.

Thuisbegeleiding

Soms is er meer nodig om de problematiek vast te stellen dan in een gesprek of paar gesprekken mogelijk is. Het betreft een kortdurende interventie om te kijken hoe het gezinssysteem functioneert en wat nodig is. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:

  • er dient (in beginsel) sprake te zijn van psychosociale problematiek;
  • het betreft een kortdurend traject;
  • het heeft een preventief karakter en is voorliggend op de reguliere begeleiding;
  • het kan ingezet worden voor maatwerk, bijvoorbeeld videohometraining;
  • aanmelden voor dit traject gaat via de een jeugdconsulent.