Wat is het?

Iedereen heeft weleens een vraag over zorg, werk, opvoeden of opgroeien waar niet meteen een antwoord op te vinden is. We maken u graag wegwijs in onze gemeente. Hiervoor kunt u de pagina Wegwijs in Staphorst raadplegen en de digitale sociale kaart van Staphorst. Hierop kunt u gegevens vinden van (lokale) organisaties, onder andere op het gebied van jeugd en gezin.

In veel gevallen kunnen familie, vrienden of buren helpen met het vinden van een oplossing. Soms lukt dat niet en is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld jeugdhulp zijn voor uw kind of gezin. De gemeente is verantwoordelijk voor de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, voor gespecialiseerde hulp zoals jeugd-GGZ en de jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.

Jeugdhulp is er voor gezinnen van kinderen tot 18 jaar, in sommige gevallen loopt de hulp door tot 21 jaar. Met toestemming van ouders en jongeren wordt ook de school en ander belangrijk netwerk om het kind heen betrokken. Soms is het nodig om een diagnostisch onderzoek te laten doen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Het doel is om een goede oplossing te vinden en goed samen te werken met alle betrokkenen.

Wat kunt u doen?

Team Samenleving staat voor u klaar. Neem gerust contact op met dit team van medewerkers. U kunt ons bereiken via (0522) 46 74 66 of via teamsamenleving@staphorst.nl. Samen met een jeugdconsulent kunt u uitzoeken welke hulp passend is. Hiervoor gaan we graag persoonlijk met u (en uw kind) in gesprek. Met elkaar beslissen we welke hulp er nodig is. Indien daarvoor gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, dan zal de gemeente hiervoor een beschikking afgeven. Bij de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp zal de jeugdconsulent het gehele traject betrokken blijven.

Familiegroepsplan

Als ouder heeft u het recht om zelf een plan van aanpak te maken. Samen met uw eigen netwerk kan zo'n familiegroepsplan ontwikkeld worden. Kijk op jeugdstem.nl/familiegroepsplan voor alle informatie.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Iemand die een pgb krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven en op welke manier. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Contact

Als u meer wilt weten over jeugdhulp, neem dan contact op met Team Samenleving: