Functie:

  • Raadslid SGP

Nevenfuncties:

  • Docent Pieter Zandt College (bezoldigd)
  • Organist Hersteld Hervormde Kerk Staphorst (onbezoldigd)

E-mailadres:

Een kennismaking met een onbekend persoon, gaat vaak gepaard met de vraag naar je beroep. ‘Docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs’, is dan mijn antwoord. Dit antwoord levert diverse reacties op. Sommigen denken met afschuw terug aan hun eigen schooltijd en de moeite die de exacte vakken met zich meebrachten. Anderen zien juist de kansen die mijn prachtige baan met zich meebrengt.

In mijn hoedanigheid als raadslid gaat het eigenlijk hetzelfde. Sommige dorpsgenoten overschatten je mogelijkheden als raadslid en denken dat je echt álles kunt regelen. Anderen zien vooral de negatieve kanten: veel stukken lezen, lastige besluiten nemen en regelmatig ontevreden burgers die jou komen uitleggen hoe het wel moet. Het is de kunst om het evenwicht te bewaren tussen deze uitersten. Allereerst betekent dat: helder voor ogen houden op welke zaken je wel of juist geen invloed kunt uitoefenen. En bij onderwerpen waar je wel invloed kunt uitoefenen, is het de kunst om goed te luisteren naar de burger en genomen besluiten goed uit te leggen. Waarbij het voor mij belangrijk is om goed op de hoogte te zijn van het onderwerp (ofwel: veel lezen) en draagvlak te vinden voor goede voorstellen (ofwel: veel overleggen).

Het allerbelangrijkste aan het raadslidmaatschap is voor mij het besef dat ik het niet voor mezelf doe, maar voor de burgers van Staphorst. En als lid van de SGP doe ik dat vanuit het besef dat God alles regeert en dat Zijn geboden heilzaam zijn voor alle mensen. Vanuit deze grondhouding hoop ik de komende jaren mij in te mogen zetten voor onze Staphorster samenleving.