Functie:

  • Fractievoorzitter en raadslid ChristenUnie

Nevenfuncties:

  • Medewerker gemeente Nunspeet (bezoldigd)
  • Voorzitter Oranjevereniging Staphorst (onbezoldigd)

E-mailadres

Onlangs was ik uitgenodigd bij een ouder echtpaar in onze gemeente. We spraken met elkaar over ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Mooie ontwikkelingen, maar ook onderwerpen waar ze zich zorgen over maakten. Bij het afscheid gaf de heer des huizes nog wijze woorden mee. “Jan Carlo, denk eraan: De hemel is van de Heer, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.”

En ik moest denken aan deze uitspraak. De aarde heeft Hij aan ons gegeven om daarvoor te zorgen. Of het nu gaat om verkeersveiligheid van onze kinderen, te zorgen voor voldoende woonruimte voor onze jongeren, opvang van vluchtelingen of statushouders in onze gemeente of eenzaamheid van onze ouderen tegen te gaan.

Het is voor mij een voorrecht om als raadslid hieraan een bijdrage te mogen leveren. Om bij besluiten op zoek te gaan naar het goede voor onze gemeente en onze inwoners. Soms is het lastig en ingewikkeld. Welke keuze moeten we maken? Welke belangen weegt het zwaarst?

Maar het geeft ook veel voldoening om op bezoek te gaan bij inwoners, bedrijven of instellingen. Om te horen hoe het gaat en wat er leeft. Om een podcast op te nemen met inwoners met bijzondere verhalen.

Om met trots te zeggen: “Hier kom ik weg!”