Jaarverslag commissie bezwaarschriften

Tegen veel besluiten van het college, maar ook sommige besluiten van de raad of de burgemeester, kan een bezwaarschrift worden ingediend. Er vindt dan een juridische en bestuurlijke heroverweging plaats naar aanleiding van het bezwaarschrift.

De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk en brengt over het bezwaarschrift een advies uit aan het bestuursorgaan zodat het bestuursorgaan een weloverwogen besluit kan nemen.