Wat is het?

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Om dat bereiken worden overheden, waaronder de gemeente, verplicht om informatie uit elf categorieën actief openbaar te maken.

Om welke informatie gaat het?

De elf informatiecategorieën zijn:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadsstukken
 4. Bestuursstukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo-verzoeken
 9. Onderzoeken
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Informatieverzoek of Woo-verzoek?

De gemeente Staphorst maakt nu al veel openbaar, zoals organisatiegegevens (organisatie-indeling, bereikbaarheid), raadsstukken(externe link) en collegebesluiten. Deze informatie is terug te vinden op deze website. Ook is veel informatie te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link) en op www.overheid.nl(externe link). Informatie uit de overige categorieën zal in de toekomst ook actief openbaar worden gemaakt op de gemeentewebsite. Dit gebeurt in fasen die landelijk worden vastgesteld.

Wilt u meer weten naast de informatie die de gemeente al openbaar maakt? Dan kunt u een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek.

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek gaat over de taak van de gemeente, waarbij u de gemeente vraagt om de publieke informatie die u zoekt openbaar te maken voor iedereen. Het moet gaan om informatie die ‘naar zijn aard verband houdt met de publieke taak’, dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over het beleid, de uitvoering van beleid of documenten over de bedrijfsvoering.

In de Woo is geregeld dat in principe iedereen informatie die de gemeente heeft, kan krijgen. Behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken. Zo stelt de Woo(externe link), maar ook de AVG(externe link) (Algemene Verordening Gegevensbescherming), eisen aan de waarborging van de privacy van personen. Sommige informatie mag alleen voor een deel worden openbaar gemaakt. In die gevallen maken we delen van documenten onleesbaar.

Voorwaarden voor het indienen van een verzoek

 • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
 • Uw verzoek moet gaan over publieke informatie.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die bij de gemeente Staphorst aanwezig is, meestal in de vorm van documenten.
 • U geeft in uw verzoek uw naam en contactgegevens weer.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk het onderwerp aan waarover informatie wilt ontvangen en welke stukken u daarover wilt ontvangen. Zo kunnen wij u sneller helpen.
 • U geeft weer hoe u de informatie wilt ontvangen.

Dien hier uw verzoek in

Uw verzoek kunt u indienen via het webformulier. In de toekomst zullen Woo-verzoeken openbaar worden gemaakt op deze website.

DigiD linkWebformulier met DigiD  of  Webformulier zonder DigiD

Contact en vragen

Binnen de gemeente Staphorst is een Woo-contactpersoon aangesteld. Als u vragen heeft over de Wet open overheid, over informatie die bij de gemeente berust, hoe u informatie kunt opvragen of hoe u een Woo-verzoek kunt doen, dan kunt u contact opnemen door te bellen naar (0522) 74 71 70 of te mailen naar woo@staphorst.nl. Het Woo-team is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.