Wat is het?

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Om dat bereiken worden overheden, waaronder de gemeente, verplicht om informatie uit elf categorieën actief openbaar te maken.

Wat moet ik doen?

Ga naar:

website open.staphorst.nl

Hier vindt u alle informatie die openbaar gemaakt is en over hoe u een Woo-verzoek kunt indienen.