Wat is het?

Begeleiding kan een vorm van ondersteuning zijn die meerwaarde heeft voor de uitvoering van algemeen dagelijkse taken. Het is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. We maken onderscheid tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding).

Individuele begeleiding kan in verschillende vormen, maar bestaat bijvoorbeeld uit:

 • het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie;
 • hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • bepalen van het dagritme;
  • sociale contacten en sociale omgeving;
 • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten;
 • voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen;
 • hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen.

Dagbesteding is ondersteuning die in verschillende vormen aangeboden kan worden. Activiteiten bij de dagbesteding zijn bijvoorbeeld gericht op:

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

Dagbesteding kan ingezet worden voor inwoners die door bijvoorbeeld hun handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan.

Contact

Als u meer wilt weten over dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met Team Samenleving: