U heeft besloten om te gaan trouwen of u kiest voor een geregistreerd partnerschap. Een spannende tijd breekt aan om alles goed voor te bereiden. Belangrijk in deze fase is dat u weet wat er is geregeld volgens de wet. Vanaf 1 januari 2018 is de wet Beperkte gemeenschap van goederen ingetreden. Wat houdt dit voor u en uw partner in? En wat als u het toch anders wilt regelen? Dat kan met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Verschillen trouwen en geregistreerd partnerschap

Tegenwoordig zijn er wettelijk gezien weinig verschillen meer tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen die er nog zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap.
  • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent. Dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of er gelden andere regels. Houd hier rekening mee als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen.

Let op:

Omdat er zo weinig verschillen zijn tussen trouwen en geregistreerd partnerschap, wordt op deze pagina verder kortweg over trouwen gesproken. Deze informatie geldt ook voor mensen die kiezen voor het geregistreerd partnerschap.

Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen. U trouwt dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Voor mensen die een geregistreerd partnerschap aangaan geldt deze wet ook.

Algehele gemeenschap van goederen

Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden van u samen waren. Dus ook de bezittingen en schulden die u voor het trouwen zelf had. Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Lees hier meer over onder het kopje ‘Voorwaarden opstellen’.

Administratie bijhouden 

Als u langer samen bent, kan het voorkomen dat het niet meer duidelijk is welke spullen precies van u zijn. Dat kan voor problemen zorgen als u ooit uit elkaar gaat. Houd daarom vanaf het begin een goede administratie bij. Dan kunt u altijd aantonen dat u eigenaar bent. Voor aangekochte spullen kan dat een factuur of ontvangstbewijs zijn waarop uw naam staat vermeld. Bij een ontvangen erfenis is de akte van verdeling uw bewijs.

Voorwaarden opstellen: hoe werkt het?

Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u zelf bepalen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Denk aan uw spaargeld of een waardevolle collectie of verzameling. Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. Bovendien beschermt u op die manier uw partner tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf. Maar het is ook mogelijk om in voorwaarden voor een algehele gemeenschap van goederen te kiezen. U neemt dan op dat alles van u samen is. Ook bezittingen die u al had vóór uw trouwen.

De notaris kan u advies geven wat in uw situatie handig is om vast te leggen. Als u het hierover eens bent, wordt dit in een document (akte) opgesteld. De notaris neemt de afspraken met u door en u zet allebei uw handtekening. Voorwaarden kunt u het beste vastleggen vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dan is er namelijk nog geen gemeenschappelijk bezit ontstaan. De voorwaarden zijn actief op het moment van trouwen of geregistreerd partnerschap. Het is ook mogelijk na uw trouwen of partnerschap voorwaarden op te stellen.

Deze tekst is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVvB) samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).