Op 12 juli 2023 is er tijdens een inloopbijeenkomst het schetsontwerp gepresenteerd voor de herinrichting van drie straten in Rouveen. Hoewel we getracht hebben om alle opgehaalde informatie zo goed mogelijk verwerkt te hebben, bleek tijdens de inloop dat dit niet helemaal het geval was. De meeste bewoners waren tevreden met de huidige situatie qua parkeerzijde. Omdat er ook aan de overzijde langs de weg geparkeerd wordt, is er ook geopperd om 2-zijdig parkeren in te richten. Ook voor deze optie is nu een schetsontwerp gemaakt.