Functie:

  • Raadslid SGP

Nevenfuncties:

  • corporate finance adviseur Moor MTH (bezoldigd)
  • bestuurslid stichting wonen en zorg (onbezoldigd)

E-mailadres:

‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Dit spreekwoord kwam regelmatig in mij op, als ik in het verleden eens een raadsvergadering volgde. Nu ik sinds ruim negen maanden zelf lid ben van de gemeenteraad van Staphorst, heb ik ervaren dat debatten doorgaans op inhoudelijke punten gevoerd worden en de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad constructief zijn. Voor iemand die zich meer raadslid dan politicus voelt, is dat een prettige constatering. 
Bovenstaand spreekwoord kan overigens wel voor een weldadige rust zorgen tijdens de vergaderingen, maar lijkt mij inmiddels op wat praktische problemen stuiten. 

Mijn belangrijkste drijfveer als raadslid is het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan een goed bestuur van onze gemeente. Dat doe ik namens de SGP, vanuit mijn achtergrond als bedrijfseconoom en registeraccountant. Met die achtergrond zal het niet verbazen dat ik onder andere de portefeuille Financiën heb. Met een jaarlijkse gemeentelijke begroting van circa € 50 miljoen ligt daar een mooie en tegelijk serieuze taak. Om die goed uit te voeren, is wijsheid onmisbaar.

Het zou voor alle raadsleden goed zijn om daarvoor te rade te gaan bij de wijze koning Salomo, die rond 950 voor Christus koning was over Israël. Hij sprak “... wijsheid is beter dan robijnen …”. Die spreuk is tijdloos en geldt overal. Zeker in de politiek. Zeker in deze turbulente tijd.