Functie:

  • Raadslid SGP

Nevenfuncties:

  • Directeur Troost Staphorst bv (bezoldigd)
  • Brandweervrijwilliger (bezoldigd)
  • Voorzitter VVE Ebbinge Staete (onbezoldigd)

E-mailadres:

Als raadsleden zijn we uw spreekbuis en proberen we uw belangen maximaal te behartigen. En dan is het belangrijk te weten wie de raadsleden zijn en op welke onderwerpen ze woordvoerder zijn.

Ik ben geboren en getogen Staphorster, echtgenoot, papa en opa, en sinds 2002 actief binnen de steunfractie en fractie van de SGP. In het dagelijks leven probeer ik de kost te verdienen als ondernemer in de hout en meubelproductie.

Daarnaast ben ik dus raadslid en ook ben ik al meer dan 30 jaar brandweerman bij korps Staphorst. Beide nevenfuncties zijn voor mij belangrijk. Ik beleef er lol aan, heb er echte vrienden, en op die manier kan ik mij inzetten voor onze samenleving. Het is wel eens spitsuur in de agenda omdat die taken allemaal onverwachte elementen meebrengen en daardoor mijn planning behoorlijk in de war kunnen schoppen. Gelukkig kunnen mijn collega’s dit flexibel oppakken en zijn we dankbaar dat God mij de energie daarvoor geeft.

Als extra taak binnen de raad ben ik waarnemend voorzitter. Dat betekent dat wanneer de burgemeester verhinderd is, de vergaderingen wel door kunnen gaan.

Binnen de fractie ben ik woordvoerder verkeer en vervoer, economie, landbouw, openbare werken en groen/landschap. Heeft u vragen of opmerkingen op dat gebied, dan hoor ik dat graag van u. Uw input kan dan meegenomen worden in de besprekingen.