Gladheidsbestrijding

De kans op gladheid is in de wintermaanden helaas aanwezig. En daardoor ook de kans op ongelukken. Gladheid kan ontstaan door sneeuw, hagel, ijzel en aan- en opvriezing. Als weggebruiker is het raadzaam alert te zijn op het soort wegverharding en bij verandering van het soort wegverharding (de weg verandert bijvoorbeeld van asfaltverharding naar klinkers). Ook bruggen en op- en afritten van viaducten staan bekend om gladde gedeelten.

Preventieve gladheidsbestrijding

Voorheen werd pas gestrooid wanneer gladheid óf al was opgetreden óf aan het ontstaan was. Aangezien het rijden van een strooiroute 2 tot 2,5 uur duurt, bestond de kans dat zowel de strooivoertuigen als de weggebruikers op een gladde weg reden. Preventief strooien, dus nog voordat gladheid is opgetreden, moet voorkomen dat strooivoertuigen de route op een gladde weg moeten rijden.

Wegenzout

Strooizout scheppen

Er wordt gestrooid met wegenzout. Zout verlaagt het vriespunt van water en wordt pas actief als het nat is. Alle voertuigen zijn voorzien van tanks waarin zich een zoutoplossing bevindt. Het zout wordt tijdens het strooien met de zoutoplossing nat gemaakt. Het zout verkrijgt hiermee een betere hechting aan het wegdek zodat gedurende een langere periode het strooimiddel effectiever is.

Om een optimale zoutverdeling te krijgen, rijden de strooivoertuigen over het algemeen met een lage, aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Het passeren van deze voertuigen is onverantwoord en brengt voor u en andere weggebruikers een zeer groot risico met zich mee!

Advies ter bescherming van hagen

Geadviseerd wordt om gevoelige hagen af te schermen tegen strooizout en zout spatwater. Met name buxus- en hulsthagen zijn hiervoor gevoelig.

De inzet van materieel

Voor het preventief bestrijden van gladheid wordt divers materieel ingezet: voertuigen voorzien van een opzetstrooier of een getrokken strooier. De strooiers zijn voorzien van tanks waarmee in combinatie met zout 'nat' strooien mogelijk is. Bij sneeuwval wordt het materieel voorzien van een sneeuwschuiver. Daarnaast kan nog een minitrekker worden ingezet voor de bestrijding bij bijzondere objecten zoals de gemeentelijke openbare ruimte bij winkelvoorzieningen.

Routes gladheidsbestrijding

Gemeente Staphorst heeft 339 kilometer aan strooiroutes. De routes worden onder 'normale' omstandigheden gereden. In geval van extreme omstandigheden als (zware) ijzel en (zware) sneeuwval kan het voorkomen dat deze routes in een andere volgorde worden gereden of ingekort moeten worden.

Om een optimale zoutverdeling te krijgen, rijden de strooivoertuigen over het algemeen met een lage, aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Het passeren van deze voertuigen is onverantwoord en brengt voor u en andere weggebruikers een zeer groot risico met zich mee!

Plattegrond met routes gladheidsbestrijding

Coördinatie en alarmering

De gladheidbestrijding wordt geleid door de coördinator gladheidbestrijding, zowel binnen als buiten de reguliere werktijden. Deze bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden. De dienstdoende coördinator gladheidbestrijding van de gemeente Staphorst heeft de volgende instrumenten tot zijn beschikking om te komen tot een weloverwogen besluit om wel of niet te gaan strooien. Deze instrumenten zijn:

 • De meest actuele weersinformatie voor de regio Staphorst;
 • Telefonische meldingen van een specifiek weerbureau (2 uur van te voren) van winterse neerslag voor de regio Staphorst;
 • Indien nodig: direct telefonisch contact tussen de coördinator en het weerbureau  (24 uur per dag);
 • Meldingen per sms of WhatsApp van de coördinator gladheidbestrijding provincie Overijssel;
 • Eigen waarneming gladheidscoördinator gemeente Staphorst;
 • Meldingen van de politie;
 • Meldingen van burgers.

Heeft u een opmerking of klacht over onze gladheidsbestrijding? Maak hiervan melding via het Meldpunt openbare ruimte. Als de melding of de omstandigheid daartoe aanleiding geeft, wordt contact opgenomen met de melder.

Eigen waarneming van gladheid

Voor u als weggebruiker zijn er verschillende informatiekanalen beschikbaar om na te gaan of de kans op gladheid aanwezig is. Het gaat dan om algemene weersinformatie via radio, televisie, internet, teletekst en (mobiele) telefoon. Maar het belangrijkste blijft uw eigen waarneming van temperatuur, neerslag en glinstering van de weg. Wanneer u gladheid vermoedt, pas uw snelheid dan onmiddellijk aan en houd voldoende afstand.

Gladheid wordt bestreden met zout. Het resultaat is vervolgens sterk afhankelijk van het verkeer. Wanneer u kort na het strooien gaat rijden, kan de weg nog steeds glad zijn. Ondanks de gemeentelijke inspanningen ligt de verantwoordelijkheid in alle gevallen bij u als weggebruiker.

Tips voor de weggebruiker

 • Auto slipt op glad wegdek
  Zorg dat uw voertuig in goede conditie is.
 • Als u 's ochtends de ruiten van uw auto moet krabben, dan is de kans op gladheid groot.
 • Zorg dat uw ramen goed schoon zijn voor u vertrekt.
 • Zorg dat u op tijd vertrekt en zich niet hoeft te haasten.
 • Winterbanden zorgen voor een betere grip bij slechte weersomstandigheden.
 • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek.
 • Pas uw snelheid aan en houd voldoende afstand.