Wat is het?

Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over de gezondheid. Op basis daarvan bekijkt het CBR of u rijgeschikt bent. Zo nodig krijgt u een aanvullende medische keuring. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer.

Hoe werkt het?

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring. Op basis hiervan bekijkt het CBR of u wel of niet rijgeschikt bent(externe link). Soms moet een arts aanvullende informatie geven op het formulier. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen is een rapport nodig van een medisch specialist. Ook kan het CBR een rijtest afnemen.

Wanneer beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid?

Het CBR kan uw rijgeschiktheid om verschillende redenen beoordelen:

 • Rij-examen:
  Als u rij-examen doet, moet u eerst een Eigen verklaring invullen. Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid verder onderzocht.
 • Vanaf 75 jaar:
  Bestuurders worden vanaf hun 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd(externe link). Dat is om de 5 jaar. Ouderen kunnen last krijgen van lichamelijke problemen die het rijden beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe fit oudere bestuurders zijn. 
 • Rijbewijs C of D (groot rijbewijs):
  Als u een vrachtauto of bus bestuurt, zit u veel uren op de weg. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Hierdoor is er een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom gelden er zwaardere eisen aan de medische keuring bij groot rijbewijs(externe link). Als u rijbewijs C (vrachtauto) of D (bus) wilt aanvragen of verlengen, moet u een medische keuring laten doen door een door het CBR aangewezen arts. 
 • Zelf aanvragen:
  Ook als u zelf twijfelt over uw rijgeschiktheid kunt u het CBR vragen om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR neemt dan een bindend besluit dat gevolgen heeft voor de geldigheid van uw rijbewijs.

Het kost geld als het CBR uw rijgeschiktheid beoordeelt. Ook zijn kosten verbonden aan een eventueel bezoek aan een (huis)arts of medisch specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt deze tarieven vast.

Verandering in gezondheid

U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. Verandert uw gezondheid? Dan is het verstandig met uw arts te bespreken wat dit betekent voor uw verkeersdeelname. Zorgverleners zijn verplicht om u te informeren over de gevolgen van een aandoening of medicijnen voor uw verkeersdeelname. U kunt vervolgens besluiten om bijvoorbeeld tijdelijk niet meer te rijden. Ook kunt u een wijziging in uw gezondheidssituatie doorgeven aan het CBR. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kan.

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over autorijden bij een aantal vaak voorkomende gezondheidssituaties(externe link). Het CBR heeft ook informatie over de rijbewijsregels bij hersenaandoeningen(externe link). Uw arts of huisarts kan u vaak adviseren over wat uw aandoening betekent voor deelname aan het verkeer.

Wat moet ik doen?

 • Het digitaal aanvragen van een gezondheidsverklaring werkt sneller en is goedkoper. Ga hiervoor naar Mijn CBR(externe link). Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle of met de DigiD app. Betalen gaat via iDeal.
   
 • Wilt u een papieren gezondheidsverklaring? Ga dan naar de CBR webshop(externe link). Dit kost 11 euro extra in verband met de extra handmatige werkzaamheden. De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal.
   
 • Een 75+ gezondheidsverklaring is ook aan te vragen via de balie Burgerzaken in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken.