Getuigen bij de huwelijksvoltrekking

Er moeten minimaal twee tot maximaal vier getuigen (meerderjarig) aanwezig zijn bij uw huwelijk. Bij de huwelijksaangifte moet u de persoonsgegevens van de getuigen doorgeven en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs inleveren. U kunt er ook voor kiezen dat de gemeente voor twee getuigen zorgt. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.