Meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid

Het bevorderen van veiligheid in de samenleving is een kerntaak van de overheid waarbij de gemeente de regierol heeft als het gaat om lokale veiligheid. De hoofdlijnen en uitgangspunten van het lokaal veiligheidsbeleid zijn opgenomen in een beleidsplan.