Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gemeentelijke grond te kopen. In gebruik nemen of huren van openbaar groen is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Wanneer u gemeentelijke grond wilt kopen, moet u een schriftelijk verzoek indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond