Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Formulier

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op 2 manieren indienen: digitaal of op papier.

Let vooraf voor het indienen van een aanvraag goed op de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de gehandicaptenparkeerkaart! De voorwaarden worden in het formulier genoemd.

Wanneer aan u een parkeerkaart is toegekend ontvangt u hiervan bericht. Een gehandicaptenparkeerkaart moet u persoonlijk ophalen. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Formulier (digitaal)

DigiD linkAanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart

Formulier (pdf)

U kunt het pdf-bestand downloaden, printen, invullen en via de post opsturen naar: gemeente Staphorst, team Samenleving (Wmo), Postbus 2, 7950 AA Staphorst.

Wat moet ik doen?

Voorwaarden aanvraag gehandicaptenkaart

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u voldoen aan voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden voor de verschillende soorten kaarten vermeld. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden of rondom de aanvraag, kunt u contact opnemen met afdeling Samenleving, telefoonnummer (0522) 46 74 66 en kies voor optie 2 Wmo.

Medische keuring

Wanneer u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, wordt met behulp van een onafhankelijke arts beoordeeld of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiervoor werkt de gemeente samen met een onafhankelijk medisch adviesbureau. U krijgt van het onafhankelijk medisch adviesbureau een oproep voor een keuring.

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keuringsinstantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

Aanvraag bestuurderskaart

Bent u bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen? Of bestuurder van een brommobiel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u:

 • door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
 • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent.

Wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt moet u rekening houden met dat de door u overlegde medische gegevens mogelijk aanleiding kunnen zijn om een procedure te starten op grond van de artikel 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Aanvraag passagierskaart

Bent u passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een passagier als u:

 • door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
 • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent;
 • óók voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Aanvraag instellingenkaart

Een passagierskaart kan ook aangevraagd worden voor het bestuur van instellingen, voor personeel die te maken heeft met het vervoer van een bewoner die:

 • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden is;
 • óók voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder die de bewoner vervoert;
 • door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen heeft, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval, dat door een keuringsarts wordt beoordeeld.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden en toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wil komen, kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik maken wanneer u:

 • door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval, dat door een keuringsarts wordt beoordeeld.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat kost het?

Een gehandicaptenparkeerkaart is gratis.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bewijs van medisch onderzoek