Het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) is bedoeld om inwoners met een klein inkomen te ondersteunen in maatschappelijke deelname. Een paar voorbeelden:

  • kosten opvang peuterspeelzaal;
  • declaratieregeling scholieren voor sociale activiteiten (bijvoorbeeld eigen bijdrage school);
  • lidmaatschap koor, muziekvereniging, één sportvereniging per persoon, zwemles (wanneer ongediplomeerd).

U kunt gebruik maken van het FDMA als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm die van toepassing is en u niet veel bezittingen heeft ('vermogen').

Contact

Wilt u meer weten over deze regeling? U kunt contact opnemen met Team Samenleving: