De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om hiervoor een plan uit te werken en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Korte terugblik

 • Op 29 november 2017 is, tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad IJhorst, een voorlopig ontwerp gepresenteerd. In deze presentatie werd een toelichting gegeven over de uitgangspunten en het ontwerpproces. Een veelgehoorde kanttekening was het abrupte einde van het vrij liggend fietspad nabij de gemeentegrens met Hardenberg.
 • Besloten is om nogmaals met buurgemeenten in overleg te gaan over het realiseren van een goede aansluiting van het fietspad nabij de gemeentegrens. Dit heeft helaas (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid.
 • Het voorlopig ontwerp is aangepast en op 22 mei 2019 tijdens een inloopavond gepresenteerd. Tijdens deze avond had een ieder de gelegenheid om een reactie op de plannen te geven. Hiervan is een reactienota gemaakt welke onderaan deze pagina is te downloaden.
 • Besloten is het fietspad in twee fases uit te voeren:
  - fase 1, Koedrift tot nabij Respersweg (wordt uitgewerkt en aanbesteed)
  - fase 2, Respersweg tot gemeentegrens Hardenberg (in samenwerking met Hardenberg, wanneer men besluit tot aanleg van een fietspad).
 • Tussen 2019 en 2021 heeft de gemeente grondaankoopgesprekken gevoerd met de grondeigenaren in fase 1 (Koedrift tot Respersweg). Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen, maar hierdoor nam het meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat.

Huidige stand van zaken (19 juli 2022)

 • Alle grondeigenaren hebben inmiddels aangegeven medewerking te willen verlenen. Er worden nog een aantal zaken uitgezocht en afgestemd met de individuele grondeigenaren, het waterschap, Landschap Overijssel en de provincie. Hierdoor kunnen er nog een aantal kleine aanpassingen nodig zijn.
 • Gebleken is dat de rijbaan van de Heerenweg ook aan onderhoud toe is. De gemeente heeft daarom het asfaltonderhoud aan de Heerenweg ook toegevoegd aan het project. Het asfaltonderhoud betreft het tracé tussen de Koedrift en de gemeentegrens met Hardenberg.

Planning

De komende periode stemmen wij de laatste zaken af met de betrokkenen. Daarna vragen wij zo spoedig mogelijk de benodigde vergunningen aan en besteden wij het werk aan. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het fietspad eind 2022 kunnen starten. In het voorjaar van 2023 verwachten wij het asfaltonderhoud aan de Heerenweg af te ronden.