In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat de Co2 uitstoot die het gevolg is van mobiliteit, flink omlaag moet. Om die reden moet elektrisch rijden gestimuleerd worden. Goede laad infrastructuur is daarbij van essentieel belang. Daarom is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld.

Waarom is de Nationale Agenda Laad infrastructuur opgesteld?

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie in het Regeerakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan dan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit gaat gepaard met een laadbehoefte van 7.100 gigawattuur (GWh), waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn. Een enorme opgave dus. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur draagt eraan bij om deze opgave waar te maken. De agenda wordt voortdurend gemonitord en geactualiseerd.

Laadpaal aanvragen

Inwoners van de gemeente Staphorst zonder een eigen oprit kunnen bij de gemeente een laadpaal aanvragen voor hun elektrische voertuig. De laadpalen worden op verschillende centrale plaatsen in de wijk geplaatst, zodat de afstand tussen woningen en de laadpalen beperkt blijft. Meer informatie over de aanvraag van een laadpaal is te vinden op de website laadpaal aanvragen(externe link).