Een dorps- of wijkraad is een zelfstandige organisatie die het belang van het dorp of de woonwijk behartigt. Ze zijn over hun functioneren geen verantwoording verschuldigd aan de gemeente. De gemeente Staphorst gebruikt de dorps- en wijkraden als aanspreekpunt voor diverse onderwerpen. Het is voor de gemeente één van de manieren om bewoners te betrekken bij voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid.

Stichting Dorpsraad IJhorst/Lankhorst e.o.

Stichting Dorpsraad Rouveen e.o.

Stichting Dorpsraad Punthorst

Stichting Wijkraad Staphorst-Noord