• De Jongerenraad heeft een brugfunctie tussen de gemeente (college en raad) en jongeren in de gemeente Staphorst. Deze brugfunctie vindt de gemeente erg belangrijk. Een brugfunctie betekent dat de Jongerenraad in het midden staat en in twee richtingen communiceert. Enerzijds het informeren van jongeren en het betrekken van jongeren bij het gemeentelijk beleid en anderzijds het informeren en adviseren van het college en de gemeenteraad.
     
  • De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan het college en de gemeenteraad.
     
  • De Jongerenraad kan zelf onder jongeren peilen wat zij belangrijk vindt in onze gemeente en dit meegeven aan het college of de gemeenteraad. Ook kan het college of de gemeenteraad een onderwerp neerleggen bij de Jongerenraad waarvan zij graag willen weten hoe jongeren er tegenaan kijken.
     
  • De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd informatie en uitleg over het beleid en de gemeentelijke werkwijze aan jongeren.De Jongerenraad is geen politiek orgaan en is onafhankelijk in haar optreden. Wel is één van de doelstellingen van de Jongerenraad om jongeren te enthousiasmeren voor de gemeentelijke politiek en meer in zijn algemeenheid bewust te maken van de democratische samenleving waarin wij leven.