Wat is het?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er niet toe doen. Dergelijke kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn: handicap, seksuele geaardheid, ras, geloof en geslacht.

Discriminatie is een ernstige inbreuk op onze vrijheden. Hebt u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie? Dan is het melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Als u in de gemeente Staphorst woont kunt u hiervoor terecht bij Vizier.

Hoe werkt het?

Vizier adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt.

Naast klachtenbehandeling houdt Vizier zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en discriminatie, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.

Contact

Vizier

Burgemeester Drijbersingel 15
8021 DA Zwolle
085 0734600
info@vizieroost.nl
www.vizieroost.nl(externe link)