Kunt u nog wijs worden uit het enorme aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, sport, begeleiding en ondersteuning? Op de digitale sociale kaart vindt u wat u zoekt!

Een digitale sociale kaart is een website waarop de veelheid van algemene en collectieve voorzieningen staan en de verschillende organisaties die deze aanbieden. De digitale sociale kaart brengt deze op eenvoudige wijze in beeld.

Raadpleeg de sociale kaart(externe link)

Doelstelling van de digitale sociale kaart Staphorst is een compleet beeld te schetsen van organisaties en initiatieven op het gebied van het sociale domein waar inwoners zonder indicatie terecht kunnen, dus vrij toegankelijk en niet commercieel.

Via MEE IJsseloevers is de samenwerking gezocht met Sociale Kaart Nederland (SKN). SKN voert ook het beheer uit, zodat de kaart altijd up-to-date is.