Er kunnen zich in Nederland verschillende soorten noodsituaties voordoen. Het is handig om in deze situaties te weten hoe u het beste kunt handelen. Op www.denkvooruit.nl(externe link) vindt u meer informatie.

Als de sirene gaat: zo wordt u gewaarschuwd

Als de sirene gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga naar binnen

 • Door naar binnen te gaan loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
 • Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
 • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
 • Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
 • Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.
 • Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

2. Sluit ramen en deuren

 • Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw.
 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven, enzovoort.
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.
 • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast), of zet het systeem op de laagste stand. Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

3. Luister naar de rampenzender

 • Als de sirene gaat, krijgt de regionale omroep de rol van officiële calamiteitenzender(externe link). Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.

4. Wanneer is het buiten weer veilig?

 • Het is niet zo dat als de sirene ophoudt met loeien, de situatie weer veilig is. Veilig is het pas wanneer dat is gemeld op de calamiteitenzender(externe link).

Sirenetest

Op elke eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest. U hoeft dan niets te doen.