Zomaar een ontmoeting op straat. “Oh, dus jij bent de nieuwe wethouder?”, waarop ik enthousiast “Jazeker!” roep. Vaak is dan de vervolgvraag: “Maar jij zat toch al bij de gemeente?”. Ook dat is waar, ik was 12 jaar raadslid. Ik zat in de eredivisie van de gemeente. De gemeenteraad is de hoogste macht. Maar ik ben net als PEC Zwolle gedegradeerd. Ware het niet dat zij dit uit alle macht geprobeerd hebben te voorkomen en ik me vrijwillig aangemeld heb om wethouder te worden.

Als wethouder ben je eigenlijk de loopjongen van de gemeenteraad. De raad geeft aan welke kant ze uit willen en als wethouder mag je dat uitleggen aan de samenleving en aan de organisatie. De wethouder is feitelijk de smeerolie tussen raad en samenleving, ambtelijke organisatie, regio, samenwerkingsverbanden (denk aan Reestmond of de GGD). Je beweegt je op veel speelvelden, dat betekent dat er veel smeerolie nodig is.

Even terug naar de vraag aan het begin: “Maar jij zat toch al bij de gemeente?”. Hier zit een handschoen in verscholen die we als politiek en als samenleving samen op moeten pakken. Want het valt me op dat veel mensen niet weten wat nu precies de rol van de burgemeester is, of van een wethouder of een raadslid. (U natuurlijk wel, dat spreekt voor zich.) En in het dagelijks leven maakt dat niet uit, je kunt er prima groot mee worden. Maar stel nu dat u aan een drukke weg woont en graag een fietspad zou willen hebben. Wie gaat u daarvoor benaderen? Hoe pakt u dit aan?

Dan is het fijn dat we in een dorp wonen waarin veel mensen wel een raadslid of wethouder persoonlijk kennen en zo het gesprek aan kunnen gaan. Dat is denk ik ook een belangrijke kracht van onze samenleving: het ons kent ons behelst ook het bestuur. Maar ik weet ook dat hier een taak ligt voor mij, voor het gehele bestuur, om juist nu extra stappen te zetten. Want het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. En ik snap dat. Maar laten we uitkijken dat we daar niet in blijven hangen, maar ieder vanaf zijn eigen plek, of dat nu in het gemeentebestuur is, of vanuit school, kerk, gezin, verenigingen, de verbinding zoeken met elkaar. Want alleen door naar elkaar te luisteren, elkaar serieus te nemen en echt de verbinding te zoeken, houden we een samenleving waarin het goed toeven is.

Ik hoop samen met u op 4 prachtige jaren waarin we onze gemeente nog mooier maken!

Wethouder Herriët Brinkman