Wat is het?

U kunt een compensatie eigen risico aanvragen als het volledige eigen risico van de zorgverzekering tot en met € 385,- verbruikt is. Een voorwaarde voor de regeling is dat uw gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Contact

Wilt u meer weten over deze regeling? U kunt contact opnemen met Team Samenleving: