Buurtbemiddeling helpt bij (dreigende) burenconflicten. Het geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. De onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen tot een oplossing te komen waar zij beiden tevreden over zijn. Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Buurtbemiddeling is gratis voor iedereen in de gemeente Staphorst en Dalfsen.

Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten in de dagelijkse leefsfeer zoals:

  • geluids-, stank-, rook- of parkeeroverlast;
  • erfafscheiding;
  • overhangende takken en begroeiing;
  • overlast door kinderen of huisdieren;
  • vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning;
  • pesterijen, roddelen, discriminatie.

Aanvullende info

Zie voor meer informatie de website saamwelzijn.nl(externe link). Daar vindt u ook de contactgegevens van de coördinator Buurtbemiddeling Dalfsen Staphorst.