Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente aan u vragen om hier een tegenprestatie voor te leveren. Dit betekent dat u iets terug moet doen voor het krijgen van uw uitkering. Dit doet u met onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Samen met de gemeente overlegt u welke tegenprestatie het beste bij u past.

Wat moet ik doen?

  • Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen.
  • Als u de tegenprestatie niet levert, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u een tegenprestatie moet leveren. Hierbij houdt zij rekening met het volgende:

  • Als u een alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen onder de 5 jaar, hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij de gemeente.
  • Als u arbeidsongeschikt bent, hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij de gemeente.
  • Als u vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent, kan de gemeente dit al zien als een tegenprestatie.
  • De tegenprestatie mag uw kansen op het vinden van betaald werk niet in de weg staan.

Extra informatie

De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.