Hebt u een bijstandsuitkering en krijgt u een gift? Daarbij geldt een zogenoemde vrijlating tot een bepaald bedrag. Dit betekent dat u giften tot in totaal € 1.200,- per kalenderjaar mag houden bovenop uw uitkering. Is het totaalbedrag hoger? Dan geeft u dit aan ons door.

Wat is een gift?

Een gift is een geldbedrag of de waarde van iets dat u krijgt. U krijgt het van iemand of een organisatie die dat graag aan u wilt geven. U hoeft het niet terug te betalen. En u hoeft er niets voor terug te doen.

Welke giften hoeft u niet aan ons door te geven?

Krijgt u in een kalenderjaar giften die in totaal lager zijn dan € 1.200,-? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven.

Welke giften moet u aan ons doorgeven?

Krijgt u in een kalenderjaar giften die in totaal hoger zijn dan € 1.200,-? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan door een mail te sturen naar bijstand@staphorst.nl. U kunt ook het wijzigingsformulier opsturen of bellen met één van de consulenten.
 

Bij welke uitkering geldt deze vrijlating tot € 1.200,-?

Dit is als u een uitkering hebt uit de Participatiewet: een bijstandsuitkering of een Bbz-uitkering. Hebt u een IOAW- of IOAZ-uitkering? Dan hoeft u giften nooit aan ons door te geven. U mag giften dan altijd houden bovenop uw uitkering. Ook als die hoger zijn dan € 1.200,- per kalenderjaar.
 

Contact

Wilt u meer weten over de bijstandsuitkering en giften? Neem dan contact op met Team Samenleving: