Wat is het?

Beschermd wonen (Wmo) is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Zij kunnen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. Dit lukt ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving. Het helpt bewoners bij hun zelfredzaamheid. Zo kunnen ze blijven meedoen in de samenleving en later weer zelfstandig wonen.

Hoe werkt het?

De gemeente Staphorst heeft de taken voor beschermd wonen uitbesteed aan de gemeente Zwolle. Wanneer u gebruik wilt maken van deze vorm van ondersteuning, kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle. Zij helpen u verder. Bij een aanvraag kijken ze naar uw persoonlijke situatie. Als u in aanmerking komt dan geven zij deze voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Wat kost het?

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de gezinssamenstelling.

Contact

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Team Samenleving van de gemeente Staphorst: