Automatische incasso, machtiging

Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Formulier

DigiDAutomatisch betalen aanvragen, wijzigen of stoppen

U kunt ook telefonisch een machtigingsformulier opvragen, dan sturen wij u dit formulier toe.

Extra informatie

Geeft u toestemming voor een automatische incasso, dan beginnen de termijnen van afschrijving 1 maand na de dagtekening van de aanslag. Er worden zoveel termijnen afgeschreven als er nog maanden over zijn in het betreffende belastingjaar, met een minimum van drie termijnen.
Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven moet u de aanslag betalen in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslag­biljet en de tweede twee maanden later.