Wat is het?

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. De gemeente Staphorst verleent echter geen ontheffing om binnen de gemeentegrens de as van een overledene te verstrooien.

Extra informatie

Behalve de as verstrooien, kunt u ook het volgende doen met de as:

  • thuis bewaren in een sier-urn
  • naar het buitenland meenemen
  • de urn bijzetten in een graf of een nis in een urnenmuur
  • een deel van de as bewaren in een sieraad of glasobject